Servicii

Cabinetul nostru poate exercita oricare din următoarele activităţi:

 • consultaţii şi cereri cu caracter juridic;
 • asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii;
 • redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare;
 • asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate;
 • apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină; activităţi de mediere;
 • activităţi fiduciare constând în primirea în depozit, în numele şi pe seama clientului, de fonduri financiare şi bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum şi plasarea şi valorificarea acestora, în numele şi pe seama clientului, activităţi de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate;
 • orice mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condiţiile legii.
 

Domenii de expertiză:

 • Dreptul afacerilor

  Cabinetul de avocat Bratiloveanu Izabela din Craiova oferă consultanţă privind orice aspect legat de dreptul afacerilor clienţilor noştri (societăţi, instituţii bancare, asociaţii, fundaţii, producători, distribuitori, instituţii de caritate, întreprinzători, operatori economici, regii autonome). Intervenţia avocatului în materia contractelor este una […] Citeste mai departe →

 • Drept civil

  Potrivit Codului Civil, toate persoanele fizice şi juridice se bucură, fără discriminare, de protecţia dreptului civil. Experienţa vastă de care beneficiem în domeniul dreptului civil ne permite să acordăm asistenţă juridică şi reprezentare judiciară în cele mai dificile cazuri şi […] Citeste mai departe →

 • Dreptul proprietatii intelectuale

  Dreptul proprietatii intelectuale reprezinta acea ramura de drept al carui obiect il constituie normele juridice care reglementeaza creatiile intelectuale cu caracter literar, artistic sau stiintific, precum si creatiile cu aplicabilitate industriala, fiind format din doua subramuri: Subramura dreptului de autor […] Citeste mai departe →

 • Drept procesual civil

  Cabinetul de avocat Bratiloveanu Izabela asigură servicii complete de asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele (judecătorie, tribunal, curte de apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) privind: cerere de intervenţie în nume propriu; cerere de […] Citeste mai departe →

 • Litigii asociaţii de proprietari

  Cabinetul de avocat Bratiloveanu Izabela a dobândit o experienţă valoroasă în litigiile privind asociaţiile de proprietari. Vă vom explica paşii care trebuiesc urmaţi, acordând consultanţă privind orice aspect legat de acţiunile în pretenţii a asociaţiilor de proprietari pentru recuperarea restanţelor […] Citeste mai departe →

 • Drept penal

  Sub aspect sancţionator, dreptul penal se deosebeşte de dreptul civil prin prisma faptului că nu vizează decât să apere ordinea socială şi repară numai prejudiciul social prin intermediul acţiunii penale şi prin aplicarea pedepsei. Sancţiunile penale au un caracter aflictiv, […] Citeste mai departe →

 • Dreptul familiei

  Dreptul familiei reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale şi patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, rudenie, adopţie şi raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie, în scopul ocrotirii şi întăririi familiei. Cabinetul de avocat Bratiloveanu […] Citeste mai departe →

 • Drept administrativ, fiscal, bancar şi contravenţional

  Cabinetul de avocat Bratiloveanu Izabela oferă servicii de avocatură calificată atât pe linie de consultanţă cât şi pe linie de reprezentare în instanţă. În domeniul dreptului administrativ, dreptului fiscal, dreptului bancar şi a dreptului contravenţional oferim următoarele tipuri de servicii […] Citeste mai departe →

 • Dreptul muncii

  Cabinetul de avocat Bratiloveanu Izabela oferă o gamă largă de servicii în materia dreptului muncii şi vă îndrumă în situaţiile dificile cu care vă confruntaţi într-un mod practic dar şi eficient din punct de vedere financiar. Serviciile noastre includ: consultanţă […] Citeste mai departe →