Cabinet de avocat Bratiloveanu Izabela - Publicatii

*click pe publicatie pentru deschidere

 1. DREPT PROCESUAL PENAL. Respectarea demnitatii persoanei umane în procesul penal, autor Avocat Izabela Bratiloveanu, pp. 285-293
 2. DREPT CIVIL. DREPTURILE PERSONALITATII. Dreptul la demnitate în noul Cod Civil, autor Avocat Izabela Bratiloveanu, pp. 247-256
 3. DREPTUL CIVIL. FAMILIA., Consideratii privind obligatia legala de întretinere în noul Cod Civil, autor Avocat Izabela Bratiloveanu, pp. 222-230
 4. DREPT EXECUTIONAL PENAL. Aspecte de noutate si reflectii privind respectarea fiintei umane în mediul penitenciar, autor Avocat Izabela Bratiloveanu, pp. 1-5
 5. DREPT CIVIL. Demnitatea umana si drepturile socio-economice, autor Avocat Izabela Bratiloveanu, pp. 1-6
 6. DREPT CIVIL. DREPTURILE PERSONALITATII. Consideratii privind dreptul la demnitate, autor Avocat Izabela Bratiloveanu, pp. 240-247
 7. DREPT CIVIL. DREPTURI REALE., Succinte consideratii privind dreptul de superficie în Noul Cod Civil, autor Avocat Izabela Bratiloveanu, pp. 29-34
 8. DREPT EXECUTIONAL PENAL. Încalcarea aspectului material al art. 3 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului generata de conditiile de detentie. Dreptul la conditii de detentie conforme cu demnitatea umana (C.E.D.O., Sectia a treia, cerere nr. 22661/06, cauza Onaca î. României, hotarârea din 13 martie 2012), autor Avocat Izabela Bratiloveanu, pp. 193-205
 9. DREPT CONSTITUTIONAL. Privire istorica si comparativa asupra demnitatii umane în dreptul constitutional, autor Avocat Izabela Bratiloveanu, pp. 95-103
 10. DREPT CIVIL. CONTRACTE. Contract de vânzare-cumparare. Nulitate absoluta partiala act. Conditii de valabilitate ale obiectului. Lipsa obiectului. Lipsa cauzei. Vânzarea lucrului altuia. (Judecatoria Craiova, sentinta civila nr. 14.203 din 17 septembrie 2010), autor Avocat Izabela Bratiloveanu, pp. 141-151
 11. DREPT PENAL. Recurs în interesul legii. Practica neunitara în materia incriminarii penale a insultei si calomniei. Efectele admiterii exceptiei de neconstitutionalitate privind legea de dezincriminare a faptelor asupra repunerii în vigoare a art. 205, 206 si 207 C. Pen. Încalcarea principiului legalitatii incriminarii (Î.C.C.J., sectiile unite, decizia nr. 8 din 18 octombrie 2010), autor Izabela Bratiloveanu, pp. 193-202
 12. DREPT CIVIL. CONTRACTE. Actiune în revendicare imobiliara. Contract de vânzare-cumparare nul absolut. Principiul validitatii aparentei în drept. Principiul publicitatii materiale a cartilor funciare (Tribunalul Dolj, sectia I civila, decizia nr. 260 din 13 februarie 2012), autor Izabela Bratiloveanu, pp. 193–206
 13. DREPT CONSTITUTIONAL. Privire istorica si comparativa privind constitutionalizarea valorilor, autor Avocat Izabela Bratiloveanu, pp. 717-725
 14. DREPT COMPARAT. Demnitatea umana în dreptul international: provocari si perspective, autor Avocat Izabela Bratiloveanu, pp. 154-160
 15. DREPT EUROPEAN. Consideratii privind conceptul demnitatii în dreptul european, autor Avocat Izabela Bratiloveanu, pp. 362-368
 16. DREPT CIVIL. Consideratii privind dreptul la replica si la rectificare, autor Izabela Bratiloveanu, pp. 40-49
 17. DREPT CONSTITUTIONAL. Demnitatea, o notiune polisemantica, autor Izabela Bratiloveanu, pp. 659-669
 18. DREPT CONSTITUTIONAL. Conceptul demnitatii umane si discriminarea, autor Avocat Izabela Bratiloveanu, pp. 320-328
 19. DREPT CONSTITUTIONAL GERMAN. DREPT EUROPEAN., „Objektformel”- potentialele acte de lezare ale demnitatii umane, autor Avocat Izabela Bratiloveanu, pp. 19- 26
 20. DREPT CIVIL. DREPTURILE PERSONALITATII., Consideratii privind drepturile personalitatii, autor Avocat Izabela Bratiloveanu, pp. 519- 527
 21. DREPT CONSTITUTIONAL. Influenta constitutiilor vestice la elaborarea constitutiilor postcomuniste: cazul României, autor Avocat Izabela Bratiloveanu, pp. 448 – 456
 22. DREPT CIVIL. PERSOANE. Consideratii privind repararea prejudiciilor morale cauzate de încalcarea drepturilor personalitatii, autor Avocat Izabela Bratiloveanu, pp. 27- 34
 23. DREPT ADMINISTRATIV. CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII. Demnitatea umana în contextul discriminarii, autor Avocat Izabela Bratiloveanu, pp. 93-105
 24. CONTRACTUL DE AGENTIE CADRU IN NOUL COD CIVIL. DREPTUL AFACERILOR. Autor Avocat Izabela Bratiloveanu, pp. 98-106
 25. Detentiune pe viata. Drept penal. Jurisprudenta C.E.D.O.

*click pe publicatie pentru deschidere