Cabinet de avocat Bratiloveanu Izabela - Despre mine

Sunt Doctor în Drept al Universităţii din Craiova. Anterior, am absolvit un master în Drept privat (Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale) şi un master în Ştiinţe penale (Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale).

Am dobândit o experienţă vastă practicând avocatura, fiind membru al Baroului Dolj din anul 2007.

De-a lungul carierei, am dezvoltat un interes constant pentru continuarea pregătirii profesionale, participând la numeroase stagii de perfecţionare, la conferinţe interne şi internaţionale şi publicând în mod regulat articole în reviste de specialitate. De asemenea, am absolvit cursurile Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A.

Îmi exercit activitatea în calitate de avocat definitiv titular al cabinetului de avocat – Bratiloveanu Izabela, cu drept de a pune concluzii la Judecătorii, Tribunale şi Curţi de Apel. Va pot ajuta în legătură cu orice problemă de natură juridică cu care va confruntaţi, fiind specializată în următoarele domenii: drept civil, drept penal, dreptul familiei, dreptul muncii, drept comercial, dreptul consumului şi dreptul proprietăţii intelectuale.

Limbi de lucru: română, engleză, franceză.  

Publicaţii recente

 • Respectarea demnităţii persoanei umane în procesul penal, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 2/2013;
 • Dreptul la demnitate în Noul Cod Civil, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 1/2012;
 • Considerations on legal maintenance obligation in the new Civil Code, Valahia University Law Study, vol XX, nr. 2/2012;
 • Contract de vânzare-cumpărare. Nulitate absolută parţială act. Condiţii de valabilitate ale obiectului. Lipsa cauzei. Vânzarea lucrului altuia. (Judecătoria Craiova, sentinţa civilă nr. 14.203 din 17 septembrie 2010, comentariu de drd. Izabela Bratiloveanu), Pandectele Române nr. 1/2012;
 • Acţiune în revendicare imobiliară. Contract de vânzare-cumpărare nul absolut. Principiul validităţii aparenţei în drept. Principiul publicităţii materiale a cărţilor funciare (Tribunalul Dolj, Secţia I Civilă, Decizia nr. 260 din 13 februarie 2012, comentariu de drd. Bratiloveanu Izabela), Pandectele Române nr. 9/2012;
 • Novelty aspects and reflections regarding the respect of the human being in the penitentiary environment, Agora International Journal of Juridical Sciences nr. 1/2013;
 • Human dignity and socio-economic rights", Agora International Journal of Juridical Sciences nr. 4/2013;
 • Certain assessments related to the right of superficies in the new Romanian Civil Code, Agora International Journal of Juridical Sciences nr. 2/2013;
 • Încălcarea aspectului material al art.3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului generată de condiţiile de detenţie. Dreptul la condiţii de detenţie conforme cu demnitatea umană (C.E.D.O., secţia a treia, cerere nr. 22661/06, cauza Onaca c. României, hotărârea din 13 martie 2012, cu comentariu de drd. Izabela Bratiloveanu), Pandectele Române nr. 5/2012;
 • Recurs în interesul legii. Practică neunitară în materia incriminării penale a insultei şi calomniei. Efectele admiterii excepţiei de neconstituţionalitate privind legea de dezincriminare a faptelor asupra repunerii în vigoare a art. 205, 206 şi 207 C. pen. Încălcarea principiului legalităţii incriminării (Î.C.C.J., Secţiile Unite, decizia nr. 8 din 18 octombrie 2010, publicată în M. Of. nr. 416 din 14 iunie 2011, comentariu de drd. Bratiloveanu Izabela);
 • Aspecte de noutate şi reflecţii privind respectarea demnităţii umane în mediul penitenciar, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „AL. I. Cuza”, Iaşi, Tomul LIX, Ştiinţe Juridice nr. 1/2013;
 • Historical and comparative view on human dignity in constitutional law, Revista de Ştiinţe Politice nr. 35/2012;